Creating 3-Level Responsive Drop Down Navigation Menu with jQuery CSS3

Welcome to Menucool.com.
HTML caption. Link to Google.

Register

 
 
Service/FAQ1. ถาม : ระบบงานพิมพ์ดิจิตอลกับงานพิมพ์ออฟเซ็ทแตกต่างกันอย่างไร
ตอบ :ระบบงานพิมพ์ดิจิตอลเป็นระบบการพิมพ์ที่รวดเร็ว สามารถส่งไฟล์งานที่ได้มีการจัดวางหน้างานเรียบร้อยแล้ว ไปยังเครื่องพิมพ์ได้โดยตรง เพื่อทำการปรู๊ฟหรือพิมพ์งาน สามารถแก้ไขไฟล์งานหรือทำใหม่ได้ แต่ระบบการพิมพ์ออฟเซต ต้องผ่านกระบวนการทำงานหลายขั้นตอน เช่น การยิงฟิล์ม อัดเพลท ปรู๊ฟ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการทำงานมากกว่า หากมีการแก้ไขงานต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนของการใช้ฟิล์ม เพลทใหม่ แต่คุณภาพงานจะสามารถเก็บรายละเอียดของเม็ดสกรีนงานได้ดีกว่างานพิมพ์ดิจิตอล

2. ถาม : การเลือกใช้ระบบการพิมพ์ระหว่างงานพิมพ์ดิจิตอลและงานพิมพ์ออฟเซ็ท
ตอบ :งานพิมพ์ดิจิตอลเหมาะกับการสั่งงานพิมพ์ที่จำนวนงานไม่มากและต้องการงาน ที่เร่งด่วนหรือมีระยะเวลาการทำงานที่จำกัด หากงานพิมพ์ออฟเซ็ตเหมาะกับการสั่งงานพิมพ์ที่จำนวนมาก ซึ่งจะได้ราคางานต่อหน่วยที่ถูกลง

3. ถาม : กระดาษที่ใช้สำหรับพิมพ์งาน
ตอบ :การเลือกใช้กระดาษขึ้นอยู่กับประเภทของงาน ความเหมาะสม และงบประมาณที่มี เช่น งานพิมพ์นามบัตร กระดาษที่เลือกใช้ควรเลือกกระดาษที่มีความแกร่งไม่หนาหรือบางจนเกินไป เหมาะกับชนิดของกระดาษประเภทอาร์ตการ์ด หรือกระดาษที่มี Texture ที่เนื้อกระดาษจะเพิ่มคุณค่ากับงานมากขึ้น แต่ราคาจะสูงขึ้นตามลำดับ

4. ถาม : บริษัท อิงค์ ออน เปเปอร์ สามารถพิมพ์งานอะไรได้บ้าง
ตอบ :เรารับบริการพิมพ์งานสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ด้วยงานบริการที่รวดเร็ว ครบวงจร และมีคุณภาพ

5. ถาม : การสั่งทำงานอย่างไรให้ได้งานที่รวดเร็วหรือมีปัญหาน้อยที่สุด
ตอบ : 1.ไฟล์งานที่ส่งต้องเรียบร้อย มีเพื่อเจียนรอบด้าน save ฟอนท์ รูป มาให้หรือแจ้งชื่อไฟล์งานที่ใช้อย่างชัดเจน
          2. มีตัวอย่างงาน ตัวอย่างสี เพื่อใช้ประกอบในการทำงาน
          3. หากได้ปรู๊ฟต้องตรวจเช็คให้เรียบร้อย หรือหากมีการแก้ไขต้องแจ้งชื่อไฟล์ใหม่หรือจุดที่สั่งแก้ไขงานให้ละเอียด