Creating 3-Level Responsive Drop Down Navigation Menu with jQuery CSS3

Welcome to Menucool.com.
HTML caption. Link to Google.

Register

 
 
ระบบงานพิมพ์/ประเภทงานพิมพ์ระบบงานพิมพ์ดิจิตอล (Digital) เป็นระบบงานพิมพ์ที่ไม่ต้องผ่านขั้นตอนการยิงฟิล์ม ออกเพลท (แม่พิมพ์) เช่นเดียวกับระบบออฟเซ็ท เพียงนำไฟล์งานที่ออกแบบไว้มาจัดหน้าด้วยคอมพิวเตอร์กราฟฟิค จากนั้น ส่งไฟล์เข้าสู่เครื่องพิมพ์ เมื่อเครื่องพิมพ์ ได้รับไฟล์งานดังกล่าวจะ Process งานออกมาเป็นงานพิมพ์ คล้ายกับการทำงานของ Printer ที่เราใช้อยู่ตามบ้านนั้นเอง สิ่งที่แตกต่าง คือ คุณภาพงานพิมพ์ที่ออกมาจะมีคุณภาพ ใกล้เคียงกับงานพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท หรือได้งานที่มีคุณภาพดีกว่างานที่พิมพ์ผ่านเครื่อง Inkjet หรือ เครื่อง Printer สีทั่วไป ซึ่งงานพิมพ์ระบบดิจิตอลช่วยลูกค้าประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และรวดเร็วสอดรับ กับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีของสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

ข้อดีระบบการพิมพ์ดิจิตอล
- ประหยัดเวลาในการทำงาน ความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการทำฟิล์มและแม่พิมพ์ หากงานที่ต้องการนั้นเร่งด่วนก็เลือก แนะนำพิมพ์ระบบดิจิตอล
- แก้ไขงานได้ง่าย ในกรณีที่ต้องการแก้ไขเนื้อหาข้อมูล ก็แค่ส่งไฟล์ใหม่มาแทนไฟล์เดิม ข้อมูลก็จะเป็นข้อมูลใหม่ แก้ไขได้ทันที
- ใช้งบประมาณน้อยกว่า (ในกรณีที่พิมพ์จำนวนน้อย) เพราะไม่ต้องทำเพลทพิมพ์ ซึ่งราคาโดยรวมเวลาจัดพิมพ์จะถูกกว่า
- ประหยัดทรัพยากร เหมาะกับงานพิมพ์จำนวนน้อย ลดของเสียในกระบวนการผลิต เวลา,กระดาษ,หมึก,แรงงาน
- มาตรฐานงานพิมพ์ มีระบบการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์เท่ากันในทุกๆ หน้า เนื่องจากไม่ต้องควบคุมหมึกและน้ำ เช่นการ พิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) ที่ต้องใช้ผู้ควบคุมที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ
- ผลิตตามจำนวนที่ต้องการ เหมาะสำหรับงานพิมพ์น้อยกว่า 3000 ชุด หากต้องการ 100 เล่ม ก็พิมพ์แค่ 100 เล่ม ไม่ต้องพิมพ์มากกว่าจำนวนที่ต้องการ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
- ระบบการพิมพ์ดิจิตอลของเราสามารถพิมพ์ได้ขนาดงาน 308 X 437 มม. (A3) ซึ่งรวมมาร์ก และพื้นที่เจียนแล้ว(กระดาษที่ ใช้พิมพ์ ขนาด 317 X 457 มิลลิเมตร) ซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่า A3 ทั่วไป (297 X 420 มม.)


Digital Process
งานที่พิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล-ออฟเซ็ทมีความแตกต่างจากงานที่พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท ในกรณีที่งานมีลักษณะเป็นสีพื้น สีของชิ้นงาน จะไม่เรียบเนียนเหมือนงานพิมพ์ออฟเซ็ทแต่จะปรากฏริ้วหรือขั้นโดยเฉพาะสีฟ้า ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยใส่ TEXTURE ที่ไฟล์งาน หรือการใส่ลายให้กับสีพื้น ก็สามารถช่วยลดริ้ว หรือขั้นได้

ระบบงานพิมพ์ออฟเซ็ทเป็นระบบการพิมพ์ที่ได้รับความนิยมเรื่องคุณภาพงาน เน้นความละเอียดเม็ดสีสามารถใช้เม็ดสกรีนที่มีความละเอียดมากๆ ที่คมชัด สีสัน สวยงาม และรองรับการพิมพ์สีพิเศษ ขั้นตอนการผลิตกมีดังนี้ เช่น การยิงฟิล์ม การทำเพลท(แม่พิมพ์) การปรู๊ฟ และการพิมพ์งาน สามารถพิมพ์ได้บนหลากหลายวัสดุ อาทิ กระดาษ ไม้ ผ้า เหล็ก หนัง(บางประเภท) และพลาสติก นอกจากนี้แล้วต้นทุนการพิมพ์จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการพิมพ์ หมายความว่า ยิ่งพิมพ์เยอะก็ต้นทุนต่อหน่วยก็ยิ่งถูกลง


Ink-jet เป็นระบบการพิมพ์ที่มีขั้นตอนการทำงานเช่นเดียวกับระบบดิจิตอล แต่ใช้ความร้อนเป็นตัวกลางทำให้หมึกเกิดแรงดันและพ่นสีออกมา เครื่อง Inkjet มีราคาถูก ทำให้เป็นที่นิยมกันมาก ข้อจำกัดของระบบ Inkjet คือ ความคมชัด และการไล่ระดับโทนสีไม่ดีนัก คุมสียาก และใช้เวลามาก ปัจจุบัน เครื่องพิมพ์ Ink-jet รุ่นใหม่ๆ มีการพัฒนาระบบควบคุมสี ใช้หมึกประมาณ 6 สี มีความละเอียดสูงขึ้น คุณภาพงานพิมพ์ดีขึ้น แต่ต้องใช้กระดาษและหมึกเฉพาะ ซึ่งต้นทุนต่อหน่วยก็สูงตามไปด้วย