Welcome to Menucool.com.
HTML caption. Link to Google.

Register

 
 


Pixel
เม็ดสีเล็กๆ ที่เรียงตัวกันประกอบเป็นภาพที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์

Plate
ความหมายที่เกี่ยวกับการพิมพ์ คือ แผ่นอลูมิเนียมใช้เป็นแม่พิมพ์ภาพที่เกิดจากเม็ดสกรีน ทำหน้าที่รับหมึกจากลูกหมึก ส่วนที่เป็นเม็ดสกรีนจะมีหมึกมาเกาะ แล้วถ่ายทอดภาพต่อไปยังผ้ายาง

Positioning
ความหมายเกี่ยวกับการตลาด คือ ตำแหน่งของตราสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ที่อยู่ในใจของลูกค้า โดยเปรียบเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันของผู้แข่งรายอื่นๆPositive
ภาพที่มีแสงและสีตรงกับภาพต้นฉบับ ต่างกับ Negative ซึ่งมีแสงและสีตรงข้ามกับภาพต้นฉบับ

PostScript
ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้สำหรับควบคุมการพิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ประเภทเครื่อง Imagesetter เครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยแปลงตัวอักษรที่เป็นฟ้อนต์ต่างๆ ภาพต่างๆ ให้เป็นคำสั่งในรูปแบบสูตรคณิตศาสตร์

Prepress
ขบวนการเตรียมงานก่อนเข้าสู่ขบวนการพิมพ์ ได้แก่ การตรวจไฟล์งาน การแยกสี การเรียงหน้า การทำเพลทแม่พิมพ์ การปรู๊ฟด้วยแท่นพิมพ์

Press
ความหมายที่เกี่ยวกับการพิมพ์คือ โรงพิมพ์, เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ (เทียบกับขนาดของพริ้นเตอร์)

Press Proof
เป็นการพิมพ์ภาพด้วยเครื่องพิมพ์ระบบออฟเซ็ท ซึ่งอาจเป็นเครื่องพิมพ์จริงหรือเครื่องขนาดย่อม ออกแบบมาเพื่อใช้ในการปรู๊ฟ ซึ่งพิมพ์ทีละหนึ่งสี จึงต้องพิมพ์หลายเที่ยวจนครบสี งานที่ได้สามารถใช้เป็นบันทัดฐานสำหรับเปรียบเทียบได้

Print Proof
หมายถึงการปรู๊ฟจากพริ้นเตอร์ กล่าวคือเป็นการพิมพ์ภาพด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์พริ้นเตอร์ก่อนนำไปพิมพ์จริง ปกติมักใช้ดูข้อความรูปแบบคร่าวๆ แต่สีสันไม่สามารถใช้เป็นบันทัดฐานได้

Process Colour
คือแม่สีที่ใช้ในการพิมพ์สอดสีประกอบด้วยสี 4 สี คือ Cyan, Magenta, Yellow, Black เมื่อมีการพิมพ์ภาพแต่ละสีซ้อนทับกัน จะเกิดสีต่างๆ มากมาย

Proof
ความหมายที่เกี่ยวกับการพิมพ์ คือ การทดลองพิมพ์ภาพเพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดข้อความ ภาพ การจัดวาง และลวดลายต่างๆ ตลอดจนสีสัน ว่าทุกส่วนเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ ก่อนที่จะทำการพิมพ์จริง มีการปรู๊ฟหลายแบบ กล่าวคือ Print Proof/Computer Proof, Digital Proof, Conventional Proof/MachineProof/Press Proof

PVC Coating
เคลือบผิวกระดาษด้วยฟิล์มพีวีซีบาง ๆ ทั้งแผ่นพิมพ์เพื่อตกแต่งผิวแผ่นพิมพ์ โดยทั่วไปจะมีสองแบบคือ ฟิล์มพีวีซีเงา (Gross PVC) ซึ่งมีผิวมันวาว ให้ความเรียบและเงาสูง และเงากว่าการเคลือบแบบยูวี (UV Coating) แต่ต้นทุนสูงกว่า มีลูกค้าโรงพิมพ์ใช้พอสมควร ฟิล์มพีวีซีด้าน (Matt PVC) ซึ่งมีผิวที่ด้านคล้ายผิวของกระจกฝ้า แต่สามารถมองผ่านทะลุถึงภาพพิมพ์ได้ ให้ผลลัพธ์ที่ดีและนิยมใช้กันมาก ลูกค้าของโรงพิมพ์ มักให้ทำเคลือบเงาเฉพาะจุด (Spot UV) ควบคู่ไปด้วย

UV Coating
เคลือบผิวกระดาษด้วยน้ำยาเงาและทำให้แห้งด้วยแสงยูวี ให้ความเงาสูงกว่าการเคลือบแบบวาร์นิช (Varnishing) ลูกค้าของโรงพิมพ์นิยมเคลือบกล่องบรรจุภัณฑ์และปกหนังสือ ยังมีการเคลือบผิวกระดาษด้วยน้ำยาที่ทำให้ดูผิวด้าน เรียกว่าการเคลือบยูวีด้าน (Matt UV Coating) ซึ่งให้ผลดูผิวไม่ด้านเท่าที่ควร จึงไม่เป็นที่นิยมนัก

แถบสี (Color Bar)
คือแถบสีบนแผ่นพิมพ์ ซึ่งอยู่นอกพื้นที่ของเนื้องาน ทางโรงพิมพ์ใช้สำหรับตรวจดูปริมาณหมึกที่จ่ายลงบนแผ่นพิมพ์ให้อยู่ในเกณฑ์ อีกทั้งยังมีประโยชน์ในการดูคุณภาพของงานพิมพ์ด้านต่างๆ

น้ำหนักกระดาษ
หน่วยการวัดน้ำหนักของกระดาษ สำหรับโรงพิมพ์และผู้เกี่ยวข้องในเมืองไทยจะใช้หน่วยเป็น "กรัมต่อตารางเมตร" และมักเรียกสั้นๆ ว่า "กรัม"

น้ำแห้ง
เป็นคำที่ช่างพิมพ์ในโรงพิมพ์เรียกอาการที่เยื่อน้ำบนแผ่นเพลทน้อยจนทำให้หมึกพิมพ์ไปเกาะอยู่บนบริเวณทั่วไปของเพลท แทนที่จะเกาะเฉพาะบริเวณที่เป็นเม็ดสกรีน งานพิมพ์จึงดูเลอะหมึกตามไปด้วย

เนกาตีฟ (Negative)
ภาพบนแผ่นฟิล์มที่มีแสงสีตรงข้ามกับความเป็นจริง ที่สว่างจะมืด ที่มืดจะกลับสว่าง