Welcome to Menucool.com.
HTML caption. Link to Google.

Register

 
 
Pdf (portable Document Format)
รูปแบบการจัดเก็บไฟล์ชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถแสดงฟ้อนต์ ภาพ และสีสันได้ถูกต้องเหมือนเดิม โดยไม่ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการใดๆ ไฟล์ Pdf สามารถอ่านด้วยซอฟแวร์ Adobe Acrobat

ฉาก
ในความหมายทางการพิมพ์คือ เส้นเล็กๆ สั้นๆ สองเส้นที่ตั้งฉากกัน ใช้สำหรับยึดเป็นหลักในการออกแบบ การพิมพ์ การซ้อนทับของสี การตัดเจียน การพับ และขั้นตอนอื่นๆ ในโรงพิมพ์

ชาร์ตสี (color Chart)
ตารางแสดงผลของเฉดสีต่างๆ อันเกิดจากการกำหนดความหนาแน่นของเม็ดสกรีนของแม่สีทั้งสี่ที่ปริมาณต่างๆ กัน ช่วยให้ผู้ออกแบบและโรงพิมพ์ใช้เทียบสี

ซับหลัง
เป็นอาการที่หมึกพิมพ์บนแผ่นพิมพ์แผ่นหนึ่งซึ่งยังไม่แห้งพอไปติดอยู่บนแผ่นพิมพ์อีกแผ่นที่อยู่ติดกันทำให้เกิดความเลอะเทอะบนแผ่นพิมพ์นั้น

ตัดเจียน
การตัดเจียนในโรงพิมพ์ หมายถึง การใช้เครื่องตัดกระดาษตัดตั้งกระดาษให้ขาดจากกัน อาจตัดเข้าไปในขอบกระดาษเพียงเล็กน้อยเพื่อให้กระดาษทั้งตั้งเสมอกัน เรียกว่าการเจียน

ตัดตก
ในการออกแบบอาร์ตเวิร์ค จำเป็นต้องขยายพื้นที่ภาพพิมพ์ใหญ่กว่าขนาดจริงเล็กน้อย เป็นการเผื่อความคลาดเคลื่อนในการทำงานภายในโรงพิมพ์ เช่น การตัดเจียน จึงเรียกการเผื่อนี้ว่า เผื่อตัดตก