Creating 3-Level Responsive Drop Down Navigation Menu with jQuery CSS3

Welcome to Menucool.com.
HTML caption. Link to Google.

Register

 
 ระบบงานพิมพ์/งานพิมพ์แต่ละสี
การกำหนดค่าสีงานพิมพ์ ด้วยระบบการใช้สี Process 4 สี คือ สีฟ้า (Cyan), สีแดง (Magenta), สีเหลือง (Yellow) สีดำ (Black) จะเป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทหรือดิจิตอลแต่หากต้องการพิมพ์งานเพียง 1 สี 2 สี 3 สี หรือสีพิเศษ สามารถสั่งพิมพ์ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน ดังนั้นค่าสีที่ปรากฏในงานพิมพ์จะขึ้นอยู่กับจำนวนสีที่ได้สั่งพิมพ์นั่นเองM : 100
ระบบงานพิมพ์ 1 สี
เป็นระบบการพิมพ์ที่กำหนดค่าสีProcessหรือสีพิเศษที่ใช้พิมพ์เพียง 1 สี ดังนั้นงานที่พิมพ์ออกมาจะปรากฏค่าสีหรือเม็ดสีเพียงสีเดียว

C : 100   M : 30
ระบบงานพิมพ์ 2 สี
เป็นระบบการพิมพ์ที่กำหนดค่าสี Process หรือสีพิเศษที่ใช้พิมพ์เพียง 2 สี ดังนั้นงานที่พิมพ์ออกมาจะปรากฏค่าสีหรือเม็ดสี 2 สี

C : 100   M : 30   Y : 100
ระบบงานพิมพ์ 3 สี
เป็นระบบการพิมพ์ที่กำหนดค่าสี Process หรือสีพิเศษที่ใช้พิมพ์เพียง 3 สี ดังนั้นงานที่พิมพ์ออกมาจะปรากฏค่าสีหรือเม็ดสี 3 สี

C M Y K Process
4 Color Process ระบบงานพิมพ์ 4 สี
เป็นระบบการพิมพ์ที่กำหนดค่าสี Process หรือสีพิเศษที่ใช้พิมพ์เพียง 4 สี ดังนั้นงานที่พิมพ์ออกมาจะปรากฏค่าสีหรือเม็ดสี 4 สี


ระบบงานพิมพ์ 5 สี

เป็นระบบการพิมพ์ที่กำหนดค่าสี Process หรือสีพิเศษที่ใช้พิมพ์เพียง 5 สี ดังนั้นงานที่พิมพ์ออกมาจะปรากฏ ค่าสีหรือเม็ดสี 5 สี